ഒറ്റ ചാ‌ര്‍ജില്‍ 120 കി.മീ | ‌ഷവോമിയുടെ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് | Xiaomi Electric Bikeഇരുചക്ര വാഹന വിപണിയില്‍ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ Xiaomi യുടെ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക്

Subscribe Our Channel:

follow me:

Created By KEY 4 TECH Malayalam

Enjoyed this video
ഒറ്റ ചാ‌ര്‍ജില്‍ 120 കി.മീ | ‌ഷവോമിയുടെ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് | Xiaomi Electric Bike
"No Thanks. Please Close This Box!"