สอน BMX flatland ตอน 13 – ท่า HitchikerHow to bmx flatland – สอน BMX flatland ตอน 13 – ท่าไหลล้อหน้าชื่อว่า Hitchiker
ท่านี้เป็นท่าไหลล้อเดียวขั้นสูง ต้องใช้ทักษะในการทรงตัวขาคู่บนเป็ก ใช้เวลาในการฝึก 1ปีขึ้นไป

(หมายเหตุ – ควรเติมลมยางให้แข็ง 100PSI ขึ้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในช่อง Comment หรือ

Created By สอน BMX flatland / Street