RÅDE BMX ARENA del 1Her kommer første del av fremdriften av Råde BMX Arena, som vil bli det første interkommunale idrettsanlegg i Østfold.
Råde BMX Arena vil bil et topp moderne BMX anlegg med både SX og BMX racing bane.
Anlegget vil stå ferdig HØSTEN 2015

Created By Pål Kenneth Hangaard